Hur skrotar man bilen hos en bilskrot i Stockholm?

När bilen plötsligt stannar på Kungsgatan, då kan det vara dags att besöka en bilskrot i Stockholm. Ibland är lagningarna dyrare än bilen. Då får man konstatera att pärlan gått sista milen.

En bilskrot i Stockholm kan ge din pärla en värdig och miljövänlig begravning. Det finns två sätt som du kan se till att bilen når sin slutgiltiga destination:

Du kan frakta din bil dit själv. Du lämnar då in bilen på en lämplig mottagningsanläggning. Du kanske har en bilsläp eller så kontaktar du en bärgare.
Du kan också kontakta en bilskrot och be dem komma och hämta din bil. Då kommer skroten förbi med sin bärgare när den kör en tur och hämtar upp bilar och plockar upp även din bil. Det brukar ske inom fem arbetsdagar.

När du lämnar över nycklarna så bör bilen vara avställd. Bilen bör även ha ett giltigt “registreringsbevis del 2” och du som beställt skrotningen bör kunna legitimera dig. Du måste däremot inte vara på plats när bilen hämtas, utan kan lämna nycklar och registreringsbevis på angiven plats. Ska någon som inte är ägare till bilen lämna över nycklarna behövs en fullmakt. Tänk också på att bilen behöver ha däck vid hämtningen, om än de ej behöver vara i gott skick. När bilen hämtas får du ett mottagningsbevis och transportstyrelsen bekräftar ägarbytet.

Vad händer med bilen på en bilskrot?

Innan bilen börjar demoleras avregistreras den först hos Transportstyrelsen av bilskroten. Efter det kan skrotningen påbörjas. Det är något som görs mycket noggrant för att alla skadliga ämnen ska omhändertas på rätt sätt. Alla delar som kan återvinnas och säljas plockas bort och sorteras. De delar som inte har något andrahandsvärde omhändertas på rätt sätt. Det gäller även alla oljor och vätskor. När motorn och alla andra delar avlägsnats pressas bilen ihop till en kub. Detta gör att den skrotade bilen blir liten och enkel att frakta till fragmenteringen. Där slås sedan karossen sönder i småbitar och alla metaller sorteras noggrant. Metallerna säljs sedan vidare till olika smältverk för att återvinnas.

Är en bilskrot ett miljövänligt alternativ?

Då bilar innehåller många farliga delar för naturen, djuren och oss människor är det viktigt att ingen låter ett fordon stå och rosta sönder där hemma. Bilskrotarna i Sverige följer gällande EU-direktiv och återvinner så mycket som det bara går av bilarna. Processen gör då en så liten påverkan som möjligt på miljön.