SFI: En viktig språkutbildning

Vi lever idag i ett globaliserat samhälle som hela tiden får människor att röra på sig mellan både världsdelar och länder. Vissa gör det för nöjets skull, för att resa och upptäcka, uppleva nya kulturer och vidga sina vyer och samla på sig nya erfarenheter. Andra gör det av helt andra skäl. Det kan handla om en ny arbetsmöjlighet, men det kan också handla om att fly från krig och oroligheter i hemlandet. Utvandring som leder till invandring någon annanstans i världen.

Språkbarriären måste överkommas

För människor som kommer till ett nytt land är det A och O att så snabbt som möjligt komma in i samhället. En nyckel till detta är att lära sig språket. På många ställen runt om i världen lärs andra- och ibland tredjespråk ut. Dock är dessa språk avgränsade till de typiska ”världsspråken” engelska, tyska, franska och spanska. Ibland ryska och japanska.

Men hamnar man en i ett land där inget av de ovanstående språken är modersmål kan problem snart uppstå. För dig som plötsligt blivit permanent innevånare i t.ex. Stockholm men inte kan svenska kan det bli mycket svårt att hitta jobb och skapa ett socialt nätverk.

Mer än bara språket

För att förhindra att sådana problem uppstår i Sverige finns exempelvis utbildningar som Svenska för invandrare (SFI). Det är en språkutbildning i svenska som finns till för vuxna personer med ett annat modersmål än just svenska. Syftet med utbildningen är att lära ut en kommunikativ språkförmåga, alltså att studenten efter avslutad utbildning ska kunna uttrycka sig funktionellt både i tal och i skrift. Ofta arrangeras den här typen av utbildningar kommunalt, men det finns även privata aktörer som erbjuder SFI i Stockholm och på andra större orter.

Förutom de grundläggande språkliga kunskaperna som SFI ger till sina studenter, får de även lära sig om den svenska kulturen samt att använda en dator. För att SFI ska vara tillgängligt för alla som behöver, är utbildningen kostnadsfri för eleven. Det enda som krävs av studenten är att ta med egen penna och papper för anteckningar.

Bred målgrupp

SFI är inte bara till för nyanlända invandrare som vill lära sig svenska, utan även för vuxna människor som saknar läs- och skrivkunskaper. Det kan röra sig om både personer med väldigt kort skolbakgrund och analfabeter. Men för att få ta del av utbildningen måste en vara bosatt i landet och vara över 16 år gammal. Dessutom måste de grundläggande kunskaperna i svenska språket saknas, eftersom det är just dessa kunskaper som SFI syftar till att tillgodose sina studenter.

Studera i din hemkommun

För att göra en anmälan till att börja studera SFI, krävs det ett personligt besök hos SFI-centrum i Stockholm. Där testas förkunskaperna i svenska språket, såväl som att en studieort väljs ut.

Som regel ska studenten läsa SFI i samma kommun som denne är bosatt, men denna regel kan ruckas på i vissa fall. Exempelvis om en student vill läsa SFI i Stockholm, men är bosatt i en annan kommun. Det som måste ske då är att studenten skickar in en blankett till kommunen han eller hon är bosatt i, med en ansökan om att få studera i Stockholm istället.

SFI som utbildning är uppbyggd runt den enskilda studenten och anpassas hela tiden efter studentens kunskaper och utveckling. På så sätt kommer studenten aldrig fastna i sitt lärande, utan alltid vara i utvecklingsfasen och pushas att hela tiden ta sig framåt i sitt lärande.