Bli smed via Hantverksakademin i Stockholm

Vill du testa på något helt nytt i livet? Eller har du viss erfarenhet av smedsyrket och vill fördjupa dig? På Hantverksakademin i Stockholm går det att studera till en rad olika traditionella hantverksyrken. Bland dessa finns exempelvis bryggare, båtbyggare, perukmakare och just smed.

Utbildningen i Stockholm

Hantverksakademin i Stockholm jobbar tydligt mot lärlingssystemet. Det är kanske det bästa sättet att lära sig de praktiska yrkena. Är det främst teoretiska yrken kan högskoleutbildning vara ett alternativ. Men Hantverksakademin har alltså valt att enbart fokusera på hantverksyrken som man bäst lära sig ”på plats”.

Självklart finns både teoretiska och praktiska inslag. Själva lärlingsutbildningen sker hos en smed i Stockholm som har samarbete med skolan. Här lär man sig inte bara yrket och får prova på det i praktiken utan man skapar sig även mycket viktiga kontakter i arbetslivet. Många gånger kan de smeder som haft lärlingar sedan anställa dem eller ge tips om andra smeder i Stockholm som för tillfället söker mer folk.

Totalt är det 80% LIA, vilket är arbetsplatsförlagd utbildningstid. Resterande tid är teoretisk utbildning som sker i utbildningslokaler. För att mixa teori och praktik har man byggt upp utbildningen med fyra dagar hos en smed och en dag för teoretisk utbildning på skolan. Efter färdig utbildning ges en yrkeshögskoleexamen vilket man når efter två års studier.

Skillnaden mellan brukssmed och byggsmed

Smedsyrket brukar delas upp i två kategorier. Det ena är brukssmed vilket är den smed som många förknippar med detta yrke. Traditionellt smedsarbete där man bearbetar materialet i en smedja. Den andra inriktningen är byggsmed vilka levererar och monterar produkter vid byggnader och andra konstruktioner. Här är det även vanligt att smeden har kompetens inom svetsning.

Vad kan man jobba med?

På Hantverksakademins hemsida presenteras smeder med att vara ”tusenkonstnär”. Det betyder att de generellt har kompetens inom flera olika områden och därmed kan hitta flera lösningar på samma problem. Många smeder har exempelvis kompetens inom olika svetstekniker, konstruktionskunnande och har en estetisk grundådra. Det kan behövas då de arbeten som smeder får ofta är specialbeställningar helt utifrån vad kunden önskar. Därmed är det knappast någon massproduktion utan snarare unika lösningar för varje kund.

De flesta smeder jobbar i mindre företag med en eller ett par anställda. Detta gäller då brukssmeder. De som jobbar inom industri eller konstruktion kan vara anställd av ett betydligt större företag och inte sällan med breda kompetensområden.

Med reservation för fel i texten. Se Hantverksakademin.se för komplett information.