Vet mer om linjemålning

Linjemålning stöter de flesta av oss på så gott som varje dag. Om det inte är på bilvägen, så kan det vara på cykelbanan eller på lagret. Linjemålning är något som finns runtomkring oss, och kanske mer än så vad vi tror.

Det finns flera fördelar med linjemålning. Inte bara i trafiken, där de tjänar sitt uppenbara syfte, utan även på olika arbetsplatser, och då kanske främst i industrier. God linjemålning kan förbättra befintlig struktur, öka säkerheten, och göra arbetsplatsen tryggare. Det hjälper de anställda, kanske framför allt de som är nya, att utföra sitt jobb smidigare, och kan således även leda till ökad produktivitet. Ofta är det inom logistik, lager och olika typer av industrier som linjemålning kan komma väl till hands.

Men det som de flesta av oss ser, är kanske den målning som görs på bilvägar, cykelvägar och gångbanor. På bilvägarna kan du se markeringar som visar vilken fil som svänger vart, för att inte tala om de markeringar som skiljer filerna åt, eller som skiljer vägen från vägrenen.

Det är ett jobb som kräver skicklighet, noggrannhet och kunskap för att det ska kunna utföras på rätt sätt. Idag finns flera aktörer runt om i landet, och branschen omsätter ganska stora summor pengar varje år. Av förklarliga skäl är det svårt att utföra arbetet på vintern, och framförallt i norra Sverige får stora delar av året ägnas åt att underhålla maskiner eller jobba med linjemålning inomhus i industrier.

Företagens uppdragsgivare är kanske framförallt Trafikverket. Åtminstone när det gäller vägar, givetvis. Även kommuner är stora beställare av den här tjänsten. Till det kommer en del privata aktörer, och det handlar då ofta om stora byggbolag eller industriella aktörer, som behöver linjemålning inomhus eller i anslutning till en lokal.

Som nämnt ovan är det inte bara att köra ut en maskin med färg och börja måla. Det krävs noggrannhet och planering för att linjerna ska bli snyggt målade. Vanligt är att man skickar ut så kallade utsättare, eller prickare, som markerar hur målningen ska se ut på förhand. Det här brukar göras ett par dagar innan den slutgiltiga markeringen görs.

När linjemålningen sker så sprutas små pärlor av glas in i färgen, eller massan. Det är detta som gör att markeringarna reflekteras i mörker. När du har kört bil sent på kvällen någon gång, har du kanske noterat att målningarna ser ut att vara gjorda av ett slags ”reflexmaterial”. Det är alltså glaspärlor som står för den effekten. Givetvis är pärlorna runda – en form som inte skadar bilisternas däck.

På vägar med mycket trafik behöver målningarna underhållas regelbundet. Det är inte ovanligt att en och samma firma kan göra arbete varje år på de mest trafikerade vägarna. På mindre trafikerade vägar görs jobben mer sällan – och inte sällan dessutom med ett svagare, vattenbaserat material. Fördelen med det här materialet är att det är billigare, och enklare att hantera på många sätt. Färgen skulle dock inte lämpas att lägga på de allra mest trafikerade vägarna – där krävs rejäl linjemålning.