En egen akutvård

Tandskador kan uppkomma vid en yttre skada eller genom att en tand som fått en spricka plötsligt går sönder. I de fallen kan man behöva få hjälp akut så att skadan kan tas om hand direkt.

Alla kroppsliga skador och besvär som är akuta tas om hand på någon av landets akutmottagningar på sjukhusen. Men det finns en del av kroppen som har sin egen akutvård och det är tänderna. En kombination av skador på tänder och käke, eller övriga delar på kroppen, innebär visserligen att man måste börja på den vanliga akutmottagningen. Men hur går man då tillväga om man behöver söka akuttandvård i Solna?

Hjälp som finns direkt

En akut vård av tänder kan betyda att man får vård under vanliga öppettider men bara att man får hjälpen direkt, istället för att behöva boka en tid. Det kan bero på ett flertal olika anledningar, men generellt är det tre som ligger i grunden. Att man har extremt ont är en av dem. Nummer två är att man blöder så kraftigt att det måste stoppas. Och nummer tre är att man inte kan äta på grund av en tand som är sprucken eller som gått av och är vass.

Men det finns även hjälp att få om man akut behöver hjälp efter ordinarie öppettider. I varje landsting finns det tandläkare eller kliniker som är anslutna till akutvården. Man brukar också se till att dessa akuta åtgärder finns utspridda så att alla i landstinget lätt kan nå dem.